[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

       Magia imion 

 

Chcesz zdobyć chłopaka

IMIONA MĘSKIE

|A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

IMIONA ŻEŃSKIE

|
A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

 
 
 
       ImionaSEBASTIAN - imię utworzone na podstawie słowa greckiego sebastos - œwięty, znakomity, jest jednak imieniem łacińskim. Sebastian posiada charakter dobry, łagodny, naturę wnikliwą, sposób bycia kulturalny, subtelny. Z gruntu jest mężczyzną dobrym, nowoczesnym, szanującym tradycję. Jest zawsze zasadnym, rzeczowym, ale czasem może popaœć w nastrój melancholii, depresji psychicznej. W takim przypadku tylko praca może ułatwić mu wyjœcie z trudnej psychicznie sytuacji. Po takich próbach Sebastian jest umocnionym duchowo człowiekiem, staje się silnym psychicznie mężczyzną. Wtedy ze zdwojoną energią zabiera się do pracy i nauki. Kocha żonę, szanuje rodziców, dzieci wychowuje na dobrych patriotów. Służy wiernie swej klasie z której się wywodzi. Lubi podróże.

SŁAWOMIR- imię słowiańskie w tłumaczeniu może być rozumiane jako sława i pokój. Sławomir jest mężczyzną żądnym władzy, sceptycznie nastawionym do współpracowników, udającym, że jest zapracowany, zajęty. Posiada wielki umysł, który zdolny jest do przeprowadzania analizy wszystkich zjawisk życiowych i oceny ludzi. Jest psychologiem, dlatego potrafi dobierać metody pracy do zestawu typów ludzkich. Nie posiada zbyt dużego temperamentu, jest mało towarzyski, lubi by go ceniono i wywyższano. Nie ma za grosz poczucia humoru, nie znosi krytyki pod swoim adresem. Jako mężczyzna jest dobrym przywódcą swojej rodziny. Nie uznaje zmiennoœci w małżeństwie, kocha żonę, dobrze wychowuje dzieci. Może być pedagogiem.

SYLWESTER - to imię wywodzi się z łaciny od słowa silvestris - leœny, mieszkający w lesie. Każdy Sylwester posiada naturę twórczą, wrażliwą na ludzkie sytuacje, dolegliwoœci i radoœci. Posiada duże doœwiadczenie życiowe i sporą wiedzę, dlatego do ludzi podchodzi z dużą dozą sceptyzmu. Ta nieufnoœć pozwala mu uniknąć wielu nieporozumień, kłopotów. Jest człowiekiem o łagodnym usposobieniu, życie traktującym niezwykle serio. Szybko zakłada rodzinę, kocha dzieci i dba o ich edukację. Sam nie posiada wykształcenia, dzieciom daje wysokie. Na dzieci przeznacza wszystkie pieniądze i cały swój majątek. Nie bywa w towarzystwie, ma niewielu przyjaciół, nie chodzi na przyjęcia, nie wydaje uczt. Jest mężczyzną skromnym, dobrym, pracowitym.

SZCZEPAN  - imię wywodzące się z greki, od słowa stephanos-wieniec, korona. Toteż Szczepan jest dobry, pogodny, ambitny, lubiący chodzić własnymi drogami. Z tego powodu uznawany jest za wielkiego oryginała, odstającego sposobem bycia, zachowania a nawet ubioru od innych ludzi. Jest mężczyzną pracowitym, ceniącym majątek, lubiącym dobrze i nowoczeœnie żyć. Posiada duże zdolnoœci organizacyjne i przywódcze, które nie zawsze może uzewnętrzniać, bowiem ludzie, w stosunku do niego są zazdroœni. Ma uzdolnienia artystyczne, dobry słuch, talent aktorski. Nie żeni się zbyt wczeœnie, jest dobrym mężem, œwietnym wychowawcą dzieci. W domu przestrzega zasad życia rodzinnego, tradycyjnego, patriarcharnego.

SZYMON - imię hebrajskie znaczy - Bóg wysłuchał. Szymon jest człowiekiem prostolinijnym, kochającym prawdę, sprawiedliwoœć. Te zasady dyktują jego sposób bycia, powodują jego aktywnoœć społeczną, altruistyczną, charytatywną. Sam Szymon jest osobnikiem tajemniczym, nie lubiącym by ktoœ wchodził w jego prywatne życie. Jest wrażliwy na sytuacje życiowe ludzi, stały w przekonaniach, pogodny w życiu, umiejący traktować niektóre sytuacje z humorem. Lubi doradzać i służyć innym pomocą. Jest œwiadom tego, że na min ciąży odpowiedzialnoœć za młodych obywateli. Kocha przyrodę, często z rodziną przebywa na jej łonie. Czyta książki, bywa w teatrze. Jest miłoœnikiem rzeźby tradycyjnej.
 
 
 
       Zobacz także
 

Trzeba było żyć w dwudziestym wieku, by nam uświadomiono, że miłość, która przez wieki była natchnieniem artystów i poetów, przedmiotem westchnień i wspomnień, to tylko działanie odpowiednich hormonów. Naukowcy odkryli, że gdy człowiek jest zakochany, gdy czuje, że go porywa, że gotów jest wzbić się w górę, to dlatego, że go zalewa - niby powódź - substancja chemiczna, zwana fenyloetyloaminą. Dzieje się tak pod wpływem spojrzenia wybranki, gestu, a nawet wyobrażenia sobie, że oto stoi przed nami przedmiot westchnień. To ta substancja może wywołać przyspieszone bicie serca, brak tchu, ściskanie w dołku, czyli najzupełniej fizyczne objawy zakochania.

więcej

W sytuacji niedopasowania temperamentów jedna strona ma znaczenie częściej ochotę na seks. Bardzo często kończy się to naciskaniem, narzekaniem czy sugerowaniem nienormalności czy oziębłości. Oczywiście, jest to najgorszy sposób postępowania, który nie może przynieść rezultatów. Jak prawie każdy problem i ten można rozwiązać, wymagana jest jedna dobra wola obu stron i gotowość do ustępstw. Przede wszystkim nie wolno zmuszać partnera ani wytykać mu oziębłości
. Jeżeli między wami występuje znaczna różnica potrzeb seksualnych, to on na pewno już to zauważył i też chciałby rozwiązać ten problem. Przede wszystkim przyda się szczera rozmowa o potrzebach seksualnych i poznanie rzeczywistych rozbieżności temperamentów.

więcej

Chociaż większość z nas nie lubi samotności, to jednak fakt spędzenia z kimś reszty życia:  każdej wolnej chwili, szukania kompromisów, wspólnego rozwiązywania problemów, zwierzania się z trosk i radości może wprowadzić nutę strachu. Przecież nie jest łatwym zadaniem nauczenie się zaufania, wierności, dzielenia się wszystkim co do tej porty należało tylko i wyłącznie do nas. Ale większość w końcu trafia strzała Amora. Zaczynamy kochać kogoś, kto staje się dla nas największym darem od losu. Czujemy się szczęśliwi, doceniani, otoczeni miłością. Dostrzegamy, że bycie z kimś może dać ogromną radość i satysfakcję.
I kiedy dochodzi to tematu ślubu - mimo euforii- należy zastanowić się, czy ta osoba rzeczywiście jest nam przeznaczona. Czy to właśnie z nią/nim powinniśmy założyć rodzinę i przeżyć resztę swoich dni.

więcej

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


        Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone