[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

       Magia imion 

 
Chcesz zdobyć chłopaka

IMIONA MĘSKIE

|A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

IMIONA ŻEŃSKIE

|
A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

 
 
 
       ImionaRADOSŁAW - to imię pochodzi z łaciny, a znaczy - sławny radoœcią. Osoba o tym imieniu jest wymowna, kulturalna, inteligentna. Z zawodu może być przewodnikiem lub rzeźnikiem. Jest to człowiek o dużej dozie humoru, potrafi z uœmiechem iœć przez życie. W działaniu jest dokładny, energiczny i konsekwentny. Lubi jednak by go do pracy zachęcano pochwałami. Jest skrupulatny, może być bankowcem lub księgowym. Ma również uzdolnienia muzyczne i literackie. Chciałby imponować innym swoim rozumem, dlatego ciągle się dokształca. Jako kierownik w fabryce natrafia na wiele trudnoœci i kłopotów z ludźmi. Nie umie utrzymać władzy w swych rękach. Popada w nastrój melancholii.

RAFAŁ - jest imieniem hebrajskim, a tłumaczy się je - Bóg uzdrawia. Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem statecznym, ułożonym, skłonnym do zgody. Cierpliwoœć ma dużą, ale nie pozwala za dużo w stosunku do siebie. Potrafi także zdecydowanie zareplikować słowem i czynem. Nie jest skory do nauki, z trudem zdobędzie zawód. Jest wątłego zdrowia, nie spieszno mu do małżeństwa. Jest koleżeński, towarzyski, lubi imponować innym. Nie lubi podróży, jest domatorem.  

REMIGIUSZ - to imię pochodzi z łaciny i znaczy - człowiek robiący wiosła. Remigiusz jest mężczyzną dobrej budowy fizycznej albo słabego charakteru. Podoba się kobietom, ale w miłoœci do nich bywa niestały. Niezbyt szybko zakłada rodzinę, o dzieci troszczy się poprawnie. W życiu jest blagierem, bywa najczęœciej niesłownym, wiele obiecującym innym. Nigdy nie dotrzymuje słowa. Lubi natomiast chwalić się swymi kontaktami, zabiega o układy towarzyskie, chce bywać w eksponowanym œrodowisku. Na początku udaje mu się to, ale po rozszyfrowaniu jego charakteru, ludzie lekceważą go. On nie przeżywa tego, tylko zabiega o inne kontakty. Jest człowiekiem z gruntu dziwnym.

ROBERT - Robert to imię pochodzenia germańskiego, a oznacza - sławny lub znakomity. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem energicznym, dobrym organizatorem i znawcą psychiki ludzi. Swoje znawstwo wywodzi z wiedzy oraz praktyki, umie obserwować ludzi i œwiat. Ma uzdolnienia kierownicze, bywa często trafnym rozjemcą, służy chętnie ludziom. Z wyglądu jest osobą, która przyciąga innych, zachęca do kontaktów, zniewala do przyjaźni. Jest oddany żonie, dzieciom, kocha tradycje, szanuje rodziców, lubi przebywać w domu. Nie odbywa podróży. Jest patriotą. Lubi, gdy ktoœ go chwali, - jest to dalszą zachętą do służenia sprawom publicznym.  

ROMAN - imię to wywodzi się z łaciny, od nazwy Rzymu - Roma. Mężczyzna o tym imieniu jest urodzonym przywódcą, nadaje się na kierownicze stanowiska. Umie współpracować z ludźmi, troszczy się o ich byt, stara się wynagrodzić zaufanie w stosunku do niego. Posiada znakomitą pamięć, jest człowiekiem słownym, pracowitym, zaradnym. Nie ulega szybko depresji psychicznej, przed którą broni się pracując jeszcze dokładniej. Często kieruje się intuicją. Potrafi logicznie kojarzyć wydarzenia i łączyć je w związki przyczynowe. Prywatnie jest człowiekiem przeciętnym, mężem poprawnym, ojcem dobrym, dbającym o wykształcenie i wychowanie dzieci. Do tradycji nie przywiązuje wagi, szanuje starszych. Ma przyjazne stosunki z sąsiadami, często odbywa podróże.  

RUDOLF  - imię pochodzenia germańskiego. Osoba tak nazwana, jest w zasadzie wzorowym mężczyzną. Może czasem wyłamać się od tej reguły osobnik i wtedy jest mężczyzną złym z gruntu. Może to nastąpić na skutek wstrząsu małżeńskiego. Ale w większoœci każdy Rudolf jest mężczyzną zmysłowym, kochającym ładne panienki, mającym szerokie kontakty przyjacielskie i towarzyskie. Może doœć często przeżywać depresje psychiczne, które przy słabej kontroli ze strony drugiej osoby, mogą zaprowadzić go na manowce. Ceni bardzo pieniądze i dobre interesy, z zawodu bywa handlowcem lub przemysłowcem, rzadziej przywódcą lub artystą. Każda uwaga pod jego adresem może całkowicie zdruzgotać jego charakter oraz dorobek życia. Lubi pochwały.

RYSZARD - to słowo wywodzi się z germańskiego i znaczy - potężny, bogaty, trwały. Każdy Ryszard jest człowiekiem upartym, stałym w swych przekonaniach, najczęœciej bywa konserwatystą. Ceni wolnoœć słowa i swobodę działania, dlatego samodzielnie dokształca się i docieka tajemnicy życia i œmierci. Często swoje życie rozwiązuje, kierując się intuicją. Jest przy tym mężczyzną stałym, lojalnym wobec rodziny, trwałym w swojej miłoœci do żony i dzieci. Jest wrażliwy na ludzkie niedole, dlatego często poœwięca się działalnoœci społecznej, charytatywnej. Wiele lat swojego życia poœwięca kształceniu, zdobywa wysokie zaszczyty naukowe, otrzymuje  honory i jest szanowany. Mimo, że jest miłoœnikiem przyrody, rzadko przebywa na jej łonie. Czyta dużo powieœci. Ceni żonę, po spartańsku wychowuje dzieci, jest wierny jednej miłoœci. Nie uznaje rozwodu. Jest religijny do przesady. Daje się czasem powodować i wciągać do niejasnych machinacji życiowych.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


        Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone