[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

       Magia imion 

 
Chcesz zdobyć chłopaka

IMIONA MĘSKIE

|A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

IMIONA ŻEŃSKIE

|
A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

 
 
 
       ImionaKAMIL - imię pochodzenia rzymskiego, a znaczy - szlachetny chłopiec lub pomocnik kapłana. Osoba o tym imieniu jest zagadkowa, interesująca i pociągająca innych. Potrafi swoją osobowoœcią zauroczyć towarzystwo. Chętnie i wiele przebywa poza domem, umie znaleźć się w obcym œrodowisku. Jest gruntownie wykształcony, posiada dar popularyzacji wiedzy, krytycznie odnosi się do pseudonaukowych doœwiadczeń. Jest lubiany, ale i nienawidzony, dla jednych dobry, dla drugich zły. Nie przywiązuje się do żony, ani dzieci. Domu rodzinnego nie prowadzi. Lubi zmieniać kobiety, jest bardzo zazdrosny, potrafi wywoływać afery miłosne.

KAROL - imię pochodzenia germańskiego, a znaczy mąż. Jest człowiekiem szlachetnym, kulturalnym, inteligentnym i dobrze wychowującym dzieci. Jest przywiązany do rodziny i domu. Lubi nieraz podróżować, gdzie zabawia się jako znakomity orator. Z uwagi na swój krępy wygląd, atletyczny, jest wielkim oryginałem. Z przekonań jest konserwatystą, w sposobie bycia - człowiekiem postępowym. Chętnie udziela rad i pomocy drugim, wychowuje młodzież na wzorach tradycyjnych, jest pedagogiem. Można w zupełnoœci na min polegać.

KASPER (KACPER)  - imię męskie. Jego pochodzenie i znaczenie nie jest pewne, istnieje przypuszczenie, iż wywodzi się z perskiego gizbar - stróż skarbca, skarbnik lub jest skróceniem perskiego imienia Gathasper - wspaniały czy dbający o swoją czeœć. Osoba o tym imieniu jest silna fizycznie, o typowo męskich kształtach, zdolna do wywoływania najrozmaitszych sytuacji - od całkowitej sielanki, do awantury i przelewu krwi. Do życia podchodzi doœć lekkomyœlnie, bagatelizując sobie zdanie innych osób. I choć z wyglądu jest człowiekiem miłym, kulturalnym, to jednak w gruncie rzeczy jest on przekorny, sarkastyczny, złoœliwy. Lubi sam siebie, nie przecenia partnera życiowego, ani dzieci, stara się o dom by go prowadzić na dobrym poziomie. Dzieci wychowuje w żelaznej dyscyplinie. Jest czasem wylewny, to znowu zamknięty - bywa też usłużny, ale również niedostępny. Jest człowiekiem nierównym, jednym zdaniem - indywidualistą.

KLAUDIUSZ - łac.: Claudius, liczba mnoga Claudii - Klaudiusze, dwa odrębne rody rzymskie (pochodzenia patrycjuszowskiego z przydomkiem Appii, oraz pochodzenia plebejskiego z przydomkiem Marcelli); łac.: claudus - kulawy, chromy, wahający się;
Imię nawiązujące do sławnego rzymskiego nazwiska rodowego, a jednoczeœnie oznaczające człowieka, który nie idzie prosto przez życie, waha się, jest pozbawiony pewnoœci siebie. 

KONRAD - ten wyraz pochodzi z germańskiego, a znaczy - œmiały w radzie. Mężczyzna tak nazwany, jest człowiekiem impulsywnym, nerwowym, ale zarazem dobrym, usłużnym. Posiada wysokie wykształcenie ogólne i kierunkowe. Lubi być upartym, a swojego broni do ostatka. Rzadko poddaje się, jest konserwatystą, broni swych ideałów zawsze i wszędzie. Jest człowiekiem twardym, mało predysponowanym, by kierować ludźmi lub im przewodzić. Łatwo popada w konflikt. Jako mąż jest niestały, ojciec wymagający.

KRYSTIAN - imię męskie greckiego pochodzenia (Chrystianos), do polszczyzny przejęte z łacińskiego christainus - chrzeœcijański, do Chrystusa należący, zwolennik, wyznawca Chrystusa, chrzeœcijanin. Osoba o tym imieniu posiada wybitną osobowoœć, jest wrażliwa, posiada zmysł dyplomatyczny. Czasem przy swojej wygórowanej ambicji i przezornoœci, popada w kłopoty. Przy życzliwoœci osób przeciwnej płci wychodzi z nich cało. Lubi kierować osobami przeciwnej płci. Jest towarzyska, lubi podróże, nie posiada uzdolnień artystycznych, ale swoje dzieci kieruje do roli aktorskiej lub lekarskiej. W zasadzie osoby te są konserwatystami, ale konieczne zmiany akceptują. To może przysporzyć im zmartwień, a nawet kłopotów, z których zawsze wychodzą jednak zwycięsko.

KRZYSZTOF - to imię pochodzi z greckiego, a znaczy - rodzący lub wyznający Chrystusa. Jest typem zmiennym, o nierównym charakterze. Raz spokojny, to znowu nerwowy, wybuchowy. Raz wesoły, raz przygnębiony. Jeżeli dobierze sobie partnerkę życia, to może przejœć przez nie zwycięsko. Lubi podróże, różne towarzystwa. Ciągle szuka znajomoœci, bowiem łatwo ją sobie zraża. Gdy następują próby, wtedy można na niego liczyć, jest opanowany, spokojny, wytrwały i dociekliwy. Jako mąż - dobry, ojciec - poprawny, kochanek najlepszy. Lubi piękne kobiety. Wychowuje dzieci na ludzi nowoczesnych, z którymi ma później dużo kłopotów. Jest niezależny, kocha naturę i przyrodę, lubi podróżować. Z zawodu bywa przemysłowcem lub handlarzem. Nie zajmuje się sztukami pięknymi.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


        Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone