[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

       Magia imion 

 
Chcesz zdobyć chłopaka

IMIONA MĘSKIE

|A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

IMIONA ŻEŃSKIE

|
A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

 
 
 
       ImionaBARBARA – jest to imię pochodzenia nieustalonego, bowiem może być greckiego lub rzymskiego. Niektórzy twierdzą, że rzymianie przyjęli od greków, a słowo barbara  znaczy obca, cudzoziemka. Typ kobiety spokojnej, niezależnej, pewnej siebie i do perfekcji szlachetnej. Zawsze pozostaje lojalna wobec przełożonych, wierna swym życiowym zasadom, ciągle poszukująca dobrych rozwiązań trudnych sytuacji życiowych. Lubi poznawać inne kraje, toteż dużo czyta i podróżuje. Posiada talent artystyczny, który musi być odkryty przez inną osobę. Mimo, że lubi wolnoœć, swobodę myœlenia i działania społecznego, daje się prowadzić przez silną rękę męską. Bardzo czuła na krzywdę ludzką.

BEATA – imię pochodzi z łaciny, od przymiotnika beatus, a znaczy szczęœliwy, bogaty, błogosławiony. Kobieta z imieniem Beata jest poważna, troskliwa, szlachetna. Zajmuje się filantropią. W tej działalnoœci całkowicie znajduje upływ jej energii życiowej, a wielki temperament spożytkowany zostaje dla dobra ogółu. Niezwykle ceni spokój, albowiem w życiu kieruje się głównie uczuciem. Uwielbia przyrodę i dalekie podróże, toteż doœć często przebywa poza domem. Mimo to jest dobrą matką i troskliwą opiekunką swoich dzieci. Woli słuchać przełożonych niż sama rozkazywać.  

BERNADETA- Imię pochodzenia francuskiego. Noszą je kobiety szlachetne, filantropki, niezwykle religijne, wrażliwe na troski drugich osób. Mają skłonnoœci do ascetyzmu. Wysoko cenią sobie dobre własne imię , mają wyostrzone poczucie odpowiedzialnoœci. Wrażliwe na sztukę ,ujawniają w późnym wieku swój talent artystyczny. Niezbyt chętnie wychodzące za mąż, ceniące osobistą wolnoœć.

BOGUMIŁA – jest to imię słowiańskie, a znaczy, że osoba o tym imieniu „jest Bogu miła”. Kobieta z tym imieniem jest szczęœliwa gdy ma sporo odpowiedzialnej pracy. Kierowania tą pracą nigdy nie lubi dzielić z mężczyzną, bowiem  jest szczęœliwa gdy do sukcesu dochodzi własnym sposobem. W zasadzie jest tolerancyjna, lojalna wobec przyjaciół życzliwa dla znajomych. Jest skryta, pewna siebie, niezależna, wymagająca wobec swoich współpracowników. Ma nieraz trudnoœci na skutek swej kłótliwej natury. Z tych opresji wychodzi bez szwanku.  

BOŻENA  - słowiańskie imię żeńskie, do polszczyzny przejęte z języka czeskiego, pierwotnie znaczyło obdarowana lub błogosławiona przez Boga. Dawniej uważano je też za czeski odpowiednik takich imion chrzeœcijańskich jak: Benedykta, Beatrycza, Beata czy Teodora.W polskich źródłach œredniowiecznych występuje od XIII w. jako Bożana oraz Bożechna i nie można wykluczyć, że są to zdrobnienia od dwuczłonowych imion żeńskich typu Bogumiła, Bogusława. Występuje też niekiedy jako Bożenna. Imię wyrażające uczucia rodziców oczekujących przyjœcia dziecka na œwiat. Kobieta o tym imieniu jest zależna od innych, lubi być rozpieszczana i prowadzona przez życie. Jednak kiedy znajdzie się w trudnej sytuacji, potrafi sama sobie œwietnie poradzić. W stosunku do mężczyzn jest wybredna. Kocha dzieci ale nie lubi zajmować się domem.

BRYGIDA – imię pochodzenia celtyckiego, a oznacza siłę, męstwo, cnotę. Osoba z tym imieniem jest dużego umysłu, wielkiej cnoty, poważnego krytycyzmu w stosunku do zjawisk występujących współczeœnie. Jest również przewrotna, szybka w podejmowaniu decyzji, wrażliwa na sytuację otoczenia. Potrafi   szybko poznać charaktery ludzkie, ale zbyt często daje się ponieœć nerwom, toteż nieraz nie panuje nad sobą. W chwilach ważkich jest stanowcza. Ceni bardzo zmiany i podróże, Podczas których z rezerwą odnosi się do zawierania znajomoœci. Po wyjœciu za mąż jest wierna.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


        Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone