[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

       Magia imion 

 
Chcesz zdobyć chłopaka

IMIONA MĘSKIE

|A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

IMIONA ŻEŃSKIE

|
A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

 
 
 
       ImionaADAM- to najbardziej rozpowszechnione imię męskie jest pochodzenia   hebrajskiego lub arabskiego, a oznacza tyle co zbudowany z czerwonej gliny lub połączony z drugą osobą. Niektórzy wywodzą je z języka sumeryjskiego od słowa ada-mu - mój ojciec lub akkadyjskiego- ad-mu - zrodzony. Na jego popularnoœć wpływa ciągle fakt, iż Adam był pierwszym ojcem ludzi. Polski Adam jest mężczyzną niezależnym, stanowczym, zdolnym do założenia rodziny i kierowania jej losami. Jest rozsądny, trochę nawet zarozumiały, skłonny do przyjmowania pochlebstw i pochwał  pod swoim adresem. Jest przezorny , a nieraz nawet przebiegły, co wypływa z braku zaufania do ludzi i samego siebie. Ceni spokój, sielankę rodzinnego domu, lubi przyrodę kocha dzieci. Dużą wagę przywiązuje do ubioru i swojego wyglądu zewnętrznego. Jest mało inteligentny. Rzadko składa wizyty lub przyjmuje goœci. Doœć często uzewnętrznia swoje zazdroœci, wywołując nieraz z tego powodu awanturę.

ARDIAN  - imię męskie łacińskiego pochodzenia. Pierwotnie znaczyło człowiek pochodzący z miejscowoœci Hadria (Adria) w okolicach Wenecji. Znane jest u nas jako imię cesarza rzymskiego Hadriana oraz szeœciu papieży. Św. Adrian czczony był w œredniowiecznej Francji jako patron od nagłej œmierci, od zarazy, a także jako patron żołnierzy i kowali. W Polsce imię to nie należało do częstych, choć w ostatnich latach jest nadawane. Osoba o tym imieniu ma artystyczną naturę. Adrian jest uduchowiony, skromny, wolny od ambicji. Zwykle odnoszący sukcesy jako malarz, pisarz albo muzyk.

ALEKSANDER-  imię Aleksander jest pochodzenia greckiego, a znaczy człowiek broniący mężów. Jest on osobą otwartą na wszelkie nowoœci życiowe, chętnie upowszechnia je i uchodzi za człowieka nowoczesnego. Jest pracowitym mężczyzną , ale ma inklinacje do wyglądu życia, rozkoszy i przyjemnoœci, co może spowodować oddanie się lenistwu. Póki to nie nastąpi jest dobrym mężem , œwietnym ojcem i troskliwym gospodarzem. posiada zacięcie do uprawiania rozrywki , ma bowiem duże poczucie humoru.
Jest elokwentny, lubi słuchać muzyki i czytać książki. Jeżeli nie pochłonie go zamiłowanie do sztuk pięknych , zdobywa zawód adwokata lub lekarza. Osiąga sukcesy w swym zawodzie.

ANDRZEJ- to imię wywodzi się z języka greckiego i oznacza typ prawdziwego męża , mężczyzny. Posiada naturę odważną , szczerą , niezwykle wnikliwą. umie nie tylko inicjować przedsięwzięcia , ale również sprawnie je przeprowadzać. Jest uzdolnionym kierownikiem , chętnie radzi innym jak trzeba daną sprawę załatwić. Wyróżnia się w działalnoœci publicznej, służy chętnie drugim. Szczególną troską otacza tych , którzy wiele wycierpieli, a jego łagodny charakter jakby uzdrawia cierpiących. posiada uzdolnienia telepatyczne. Kierując się tymi atutami, bardzo dobrze układa sobie życie, dobiera dobrą żonę a dzieci wychowuje na dobrych obywateli. Jego potomstwo ma wielkie szanse, by w życiu naukowym odegrać wielką rolę. Założone przez Andrzeja ognisko rodzinne może uchodzić za wzór do naœladowania.

ARKADIUSZ -  imię męskie pochodzące z języka greckiego. Arkadikós oznacza pochodzącego z Arkadii, znanej jako kraina szczęœliwoœci. Mężczyzna o tym imieniu jest optymistą, wesołkiem, który w każdej sytuacji potrafi wprowadzić radosny nastrój. Uważany za przystojnego, szarmanckiego człowieka, ma duże powodzenie wœród kobiet i wzbudza szacunek mężczyzn. Nie przepada za nauką i zdobywaniem wiedzy przez co nie może osiągnąć sukcesu w życiu, bowiem same zdolnoœci bez wykształcenia w jego przypadku nie wystarczają. Lubi przewodzić grupami ludzi i dobrze mu to wychodzi. Kocha swoją żonę i dzieci, chętnie zajmuje się domem.

ARTUR- jest to imię celtyckie, a znaczyć może: niedźwiedź  kwitnący młody lub też wysoki, szlachetny. Mężczyzna o tym imieniu jest dużą indywidualnoœcią dlatego chodzi własnymi drogami, kieruje się zasadami jemu tylko znanymi. Jest żądny władzy dlatego też popada w konflikty z otoczeniem. Jego energia, skrupulatnoœć, sposób analitycznego patrzenia na sprawy ułatwiają mu zwycięskie wyjœcie z  kłopotów. Może dawać przykład jak należy żyć oszczędnie a zarazem nie w skąpstwie. W przypadku potrzeby służy drugim radą i pomocą. Docenia szerokie znajomoœci, dba o towarzyskie kontakty, odbywa podróże. Lubi otaczać się niewiastami,przecenia znaczeni miłoœci w życiu dlatego popada nieraz w trudnoœci natury finansowej. W rodzinie nie odnosi sukcesów. Miłostki nieraz przysłaniają mu dalsze plany życiowe.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


        Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone