[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

       Magia imion 

 
Chcesz zdobyć chłopaka

IMIONA MĘSKIE

|A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

IMIONA ŻEŃSKIE

|
A| |B| |C| |D| |E| |F| |G| |H| |I| |J| |K| |L| |Ł| |M| |N| |O| |P| |R| |S| |T| |U| |W| |Z|

 
 
 
       ImionaBARTŁOMIEJ - ten wyraz jest pochodzenia aramejskiego, znaczy syn oracza. Sylwetka niezwykłego mężczyzny, godnego zaufania, dobrego, uczciwego, powszechnie szanowanego za swoją pracowitoœć. Z przekonań jest konserwatystą, dlatego niewiele osiągnie ponad utarte już schematy. Jest wielkim miłoœnikiem ogniska domowego i rodziny. To przywiązanie do własnego gniazda wpływa na całe œrodowisko, bowiem współmieszkańcy idą za jego przykładem i czynią wiele na rzecz rodzinnych miejscowoœci.

BENIAMIN -  imię męskie pochodzące z języka hebrajskego. Ben-jamin - syn prawicy, oznacza dziecko szczęœcia. Wg Biblii był najmłodszym (dwunastym) synem Jakuba i Racheli. Stąd w polszczyźnie wyraz pospolity beniaminek oznaczający najmłodszego syna w rodzinie lub w okreœlonym zespole. Osoba o tym imieniu jest zazwyczaj spokojna, zamyœlona i wyciszona. Pragnie być w centrum zainteresowania, jednak nie przepada gdy ktoœ zbytnio wychwala jego zalety. W życiu zawsze mu się powodzi i gdy tylko zechce potrafi osiągnąć każdy cel. Mężczyzna o tym imieniu jest dobrym ojcem i kochającym mężem, ale niezbyt interesuje się domem.

BERNARD-imię pochodzenia germańskiego, a w dowolnym tłumaczeniu znaczy potężny jak niedźwiedź lub człowiek o niedźwiedziej sile. Mężczyzna o tym imieniu jest osobą  mocną, zdrową, pracowitą, żądną władzy. Te upodobania do kierowania ludźmi przysparza mu zmartwień. W takiej sytuacji popada w melancholijny nastrój, a po dłuższym czasie depresji może nawet stać się sceptykiem. Wtedy jest bardzo trudny w kontaktach z ludźmi,  nie trafiają do niego żadne argumenty, zamyka się w sobie. Przy sprzyjających okolicznoœciach może zostać "uzdrowiony" i wtedy powraca do życia w społecznoœci jako twórczy i pozytywny człowiek.

BŁAŻEJ- jest okreœleniem osoby z rodu Blasia się wywodzącej, a oznacza to sepleniący. Polski Błażej jest mężczyzną o bardzo wybujałej indywidualnoœci, niezwykle wrażliwy i stale silący się na oryginalnoœć.Pragnie tym imponować innym. Ma zadatki  by przewodniczyć innym, jest bowiem odważny, dobry organizator, elokwentny, ma uzdolnienia oratorskie. Potrafi również dopracować cię cech dyplomaty. Jest agresywny, impulsywny, nerwowy. Jedynie niewiasta może go ułagodzić, a wtedy staje się wzorowym mężem, dobrym ojcem i wspaniałym przyjacielem. Jest wierny  jednej miłoœci, nie uznaje miłosnego rozbujania.

BOGDAN- to imię jest słowiańskie, a można je okreœlić jako ktoœ dany przez Boga. Osoba o tym imieniu jest subtelna, dobra i zasadna. Nie daje się powodować drobnymi niepowodzeniami, ale uparcie dąży do celu. Spotykają go w życiu powodzenia, otrzymuje wysokie stanowiska i jest wtedy szczęœliwy. W takiej sytuacji chętnie służy innym radą i pomocą. Ma duże poczucie własnej wartoœci i godnoœci. Bardzo ceni spokój i sprzyjające warunki do pracy. W swych dociekaniach nie jest zbyt skrupulatny, co może przysporzyć mu kłopotów. Nie zawsze tez potrafi dotrzymać słowa. Czasem zachowuje się jak lekkoduch. Poprawny w małżeństwie, niedbały w domu.

BOGUSŁAW- imię słowiański,  osoba je nosząca sławi Boga. Jest ona szczera, ambitna i pracowita- posiada wrażliwą naturę , bardzo rozwinięte uczucie altruizmu, Bogusław jest w całoœci oddany rodzinie i zawsze jej służy. Chce być dobrym mężem, przykładnym ojcem i wzorowym wychowawcą. Chętnie poœwięca się zawodowi nauczycielskiemu. Przez całe życie pracuje nad sobą, doskonali swoje metody pedagogiczne, ma również uzdolnienia  pisarskie. Posiadając również odrobinę satyrycznego spojrzenia na œwiat próbuje na estradzie swoich sił, ale z miernym skutkiem. zadowala się sukcesami wychowawczymi w swoim œrodowisku. Lubi podróże , przygody, dlatego chętnie odwiedza kraje egzotyczne. Jest prawdomówny, ceni towarzystwo, dobiera sobie przyjaciół.

BOLESŁAW- to imię jest w zupełnoœci piastowskie, a oznacza mężczyznę sławnego, posiadającego wiele sławy. Osoba o tym  imieniu jest prostolinijna, konkretna, sprawiedliwa, wyczulona na ludzkie nieszczęœcia. Chętnie służy pomocą i radą innym ludziom, jest zaradna i umiejąca dobrze gospodarzyć. Przy swych zdolnoœciach, może stać się dobrym przykładem. Bolesław jest mężny, dobry patriota, wzorowy ojciec i ceniony dyplomata. Posiada otwarty umysł, chłonie wszystko co nowe i dobre. Bywa, że jest przekorny dla utrzymania tempa i kierunku obranej drogi życiowej. Nie lubi kolorów jaskrawych, przywiązuje się do jednej niewiasty, dzieci wychowuje przez pracę. Lubi przyjmować goœci i chętnie składa wizyty. Jest towarzyski. W nauce może osiągnąć duże wyniki.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


        Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone