[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

        Literatura 

 

 

 

 

Autor: Collins Bryn C.
Tytuł: EMOCJONALNA NIEDOSTĘPNOŚĆ.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wielu z nas styka się z osobami, do których w żaden sposób nie potrafimy dotrzeć. Wciąż jesteœmy nie doœć dobrzy, by sprostać ich wygórowanym oczekiwaniom. Czujemy się wtedy bezwartoœciowi, a nasza samoocena gwałtownie spada. Osoba, która wywołuje w nas takie odczucia, cierpi na niedostępnoœć emocjonalną. Celem książki jest przedstawienie typów ludzi niedostępnych emocjonalnie, aby każdy z nas mógł ich rozpoznać, kiedy pojawią się w naszym życiu. Autorka opisuje uczucia, sposoby komunikowania się, zachowania i budowania relacji, typowe dla kontaktu z taką osobą.
W książce można znaleźć quizy i testy, które ułatwią nam zidentyfikowanie takich ludzi, a także narzędzia, dzięki którym zrozumiemy, jak można wpaœć w pułapkę toksycznego związku i jak się z niej wydostać.

Autor: Buss David M.
Tytuł: EWOLUCJA POŻĄDANIA.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Oto jedna z najciekawszych i najwartoœciowszych prac,jakie ukazały się w ostatnich latach na œwiecie dotycząca nowej subdyscypliny wiedzy – psychologii ewolucyjnej (łączącej elementy psychologii i innych nauk społecznych z biologią). Nawiązując do zachowań seksualnych i partnerskich, obserwowanych u różnych gatunków zwierząt, autor wskazuje na mechanizmy leżące u podstaw strategii zachowań partnerskich u ludzi. Zagadnienia, które porusza w swojej publikacji, to źródła zachowań partnerskich, wzajemne oczekiwania kobiet i mężczyzn wobec siebie, seks okazjonalny, strategie atrakcyjnoœci wobec partnera, współżycie partnerów, konflikt seksualny, rozstanie, zmiany zachowań partnerskich z biegiem czasu i harmonijne związki.

Autor: Cameron-Bandler Leslie
Tytuł: KU HARMONII W MIŁOŚCI.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka zawiera zestaw prostych i wiarygodnych technik terapeutycznych służących pomaganiu ludziom przeżywającym kłopoty małżeńskie, trapionym przez problemy natury seksualnej, ale przede wszystkim tym, którzy chcą pogłębić przeżywanie najpiękniejszej sfery swojego życia.
Adresatami tej pracy są ludzie pragnący przekroczyć własne ograniczenia i trudnoœci w najintymniejszej sferze życia, związanej z namiętnoœcią i seksem. Lektura „Ku harmonii w miłoœci” może pomóc zmienić emocje najczęœciej odrzucane, skrywane i wstydliwe w energię, która udoskonali i pogłębi kontakt z najbliższym człowiekiem.
Jest to także nieoceniony przewodnik dla terapeutów zajmujących się problemami seksualnymi.

Autor: Bem Lipsitz Sandra
Tytuł: MĘSKOŚĆ - KOBIECOŚĆ.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
W kulturze masowej i w psychice jednostek zakorzenione są mechanizmy dokonujące podziału œwiata na męski i kobiecy. Świat męski to władza, dominacja, siła, niezależnoœć; natomiast œwiat kobiecy to uległoœć, bezsilnoœć i pasywnoœć. Są to uœwięcone przez historię schematy, które autorka nazywa pryzmatami płci. Owe pryzmaty – czyli ideologiczne, psychologiczne i społeczne mechanizmy – przyjmują męski punkt widzenia za neutralną normę. Utrzymują władzę ekonomiczną i polityczną w rękach mężczyzn i utrwalają z pokolenia na pokolenie męski porządek społeczny, co nie tylko sankcjonuje nierównoœć płci, ale prowadzi również do dyskryminacji wszelkich mniejszoœci. Celem książki jest uwidocznienie istnienia tych pryzmatów.

Autor: Wenning Keneth
Tytuł: MĘŻCZYŹNI SĄ Z ZIEMI I KOBIETY SĄ Z ZIEMI.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Podstawowe konflikty, jakie rodzą się w każdym związku, mają źródło w nas samych, a wynikają często z głęboko zakorzenionych stereotypów dotyczących różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Świadomoœć popełnianych błędów pomoże nam unikać ich w przyszłoœci. Keneth Wenning przedstawia sprawdzone metody radzenia sobie z problemami małżeńskimi. W książce znajdziemy nie tylko opis kardynalnych błędów popełnianych przez małżonków w różnych sytuacjach życiowych, ale także sugestie, jak te błędy szybko naprawić i uniknąć ich w przyszłoœci. Jest to przewodnik dla par, którym zależy na szczęœciu swego związku. Książka jest także bogatym i cennym źródłem wiedzy dla psychologów zajmujących się terapią małżeńską i z pewnoœcią wzbogaci ich strategie terapeutyczne.

Autor: Wojciszke Bogdan
Tytuł: PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdyby któregoœ dnia z literatury wykreœlono słowo "miłoœć", lwia częœć piœmiennictwa, a zwłaszcza literatury pięknej, uległaby unicestwieniu – nie byłoby już baœni, wierszy ani nawet piosenek. Po cóż więc jeszcze jedna książka o miłoœci? Przede wszystkim po to, żeby zgłębić tajemnicę uczucia, które stało się natchnieniem dla tak wielu twórców, lecz zgłębić ją w sposób nie literacki, a naukowy, jako że źródłem tej pracy są odkrycia współczesnej psychologii, odsłaniające mechanizmy rządzące naszymi zachowaniami, myœleniem i emocjami.

Autor: Lebeau Michael, Cameron-Bandler Leslie
Tytuł: W NIEWOLI UCZUĆ.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Ta książka jest swoistą prowokacją, jako że skłania do refleksji nad prawdziwą naturą naszych uczuć. Autorzy poddali szczegółowej analizie życie emocjonalne człowieka.

Udało im się dzięki temu pokazać, w jaki sposób wykorzystujemy uczucia, kiedy chcemy coœ osiągnąć, wyrazić, czemuœ zapobiec, coœ wybrać lub przewidzieć. Fascynująca lektura tej książki może się przy tym okazać zajęciem nadzwyczaj pożytecznym, ponieważ poznanie struktury uczuć nie jest – zdaniem autorów – celem samym w sobie. Jest jednak koniecznym etapem podróży w tę sferę życia psychicznego, którą niepodzielnie władają emocje. Podczas takiej podróży, uzbrojeni już w nową wiedzę i umiejętnoœci, możemy uwolnić się od tych uczuć, które nam przeszkadzają, a jednoczeœnie rozwinąć te, które wzbogacają nasze wnętrze.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


       Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone