[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

        Literatura 

 

 

 

 

 

Autor: Nissinen Sheryl
Tytuł: PRZEDŚLUBNIK. Porady dla narzeczonej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sheryl Nissienen w swojej książce przedstawia œlub jako inicjację. Szczegółowo opowiada o przeżyciach związanych z ceremonią zaœlubin, nie pomijając tematu napięcia, które bierze się ze sprzecznych emocji targających narzeczonymi.

 

Autor: Wojciszke Bogdan
Tytuł: KOBIETY I MĘŻCZYŹNI: ODMIENNE SPOJRZENIA NA RÓŻNICE
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Czy i w jaki sposób kobiety i mężczyźni różnią się psychiką? Czy różnice owe to tylko stereotyp czy rzeczywistoœć? Jeżeli rzeczywistoœć, to skąd się różnice biorą? Odpowiedzi na te pytania wciąż się poszukuje i na nowo formułuje. Dzięki temu stanowią one sporą częœć dorobku myœli ludzkiej. Co zastanawiające, częœć ta nie najlepiej œwiadczy o jakoœci ludzkiej myœli, gdyż płeć była i jest zagadnieniem, o którym nawet najtęższe umysły wydawały opinie zdumiewająco jednostronne i upraszające, by nie rzec wręcz – głupie. W miarę demokratyzacji i egalitaryzacji współczesnych społeczeństw pytania o różnice płci nabrały wyraźnie ideologicznego charakteru w związku z powszechną konstatacją nierównego traktowania płci i walką o równouprawnienie kobiet. Ideologizacja ta przyczynia się oczywiœcie do wzrostu temperatury dyskusji, co niezbyt sprzyja obiektywizmowi – jest to więc sytuacja, w której „goręcej” nie oznacza „jaœniej”.
Niemniej nawet ten wybór tekstów, który tu proponujemy, œwiadczy o wieloœci nierozstrzygniętych zagadnień, zwłaszcza dotyczących przyczyn odmiennoœci kobiet i mężczyzn. Ci, którzy twierdzą, że wiedzą na pewno, skąd różnice te się biorą, mają więcej pewnoœci siebie niż wiedzy.
Autor: Lazarus Arnold
Tytuł: MITY NA TEMAT MAŁŻEŃSTWA 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Jest rzeczą oczywistą, że oczekiwania (zarówno te jawne, jak i ukryte), jakie mają ludzie wobec małżeństwa, wywierają głęboki wpływ na jakoœć ich związków. U podstaw konfliktu leży najczęœciej żal o to, że „ten związek nie spełnia pokładanych w nim nadziei”. Bywa tak, że oczekiwania są nierealistyczne lub niesprawiedliwe. Często zdarza się jednak, że oczekiwania obojga partnerów są jak najbardziej na miejscu, a po prostu nie zostały nigdy głoœno wyartykułowane.Ta książka pomoże ci uœwiadomić sobie Twoje oczekiwania.
Autor: Stenack Richard J.
Tytuł: PRZESTAŃ MNIE KONTROLOWAĆ
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Jak powstaje relacja oparta na kontroli? Co ludzie robią, by się kontrolować? Co to znaczy żyć w kontrolującym związku i jak się spod kontroli wyzwolić? Jak unikać wejœcia w kolejny taki związek. Jak to jest, kiedy się żyje w relacji, w której nikt nikogo nie kontroluje? Czasami trudno się zorientować, jaka rolę w naszym związku gra kontrola.
Autor: Larson Jeffry H.
Tytuł: CZY POWINNIŚMY BYĆ RAZEM
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Książka Czy powinniœmy być razem odpowiada na pytanie: jak dobrze przygotować się do zawarcia związku małżeńskiego.
Książka ta tłumaczy:
· Czym jest zdolnoœć małżeńska;
· jakie mogą być pozytywne i negatywne strony związku;
· jak ocenić stosunek rodziny i przyjaciół do związku;
· jakie są główne cele przyszłych małżonków;
· kogo i kiedy poœlubić?
Autor: Buss David M.
Tytuł: ZAZDROŚĆ – NIEBEZPIECZNA NAMIĘTNOŚĆ.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
David M. Buss - autor „Ewolucji pożądania” i „Psychologii ewolucyjnej”.
Jeszcze nie tak dawno temu zazdroœć była traktowana jako bezcelowe i przestarzałe zjawisko skazane na zapomnienie. Bez względu na to, jak bardzo chcielibyœmy zaprzeczyć jej istnieniu, tkwi ona w naturze ludzkiej.
Autor: Good Nancy
Tytuł: JAK KOCHAĆ TRUDNEGO MĘŻCZYZNĘ
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Czy mężczyzna, którego kochasz boi się zobowiązań?
Ukrywa swoje prawdziwe uczucia?
Ignoruje twoje potrzeby?
Rani twoje uczucia? Przestał być namiętnym kochankiem (równie dobrze mogłabyœ być jego matką)?
Jest bierny lub nadmiernie cię kontroluje? Rzadko ci mówi, że cię kocha?
Autor: Wills-Brandon Clara
Tytuł: JAK MÓWIĆ NIE I budować udane związki
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Czy czujesz się zagubiona(-y) i zastanawiasz się, kim właœciwie jesteœ i po co żyjesz? A może pragniesz większej bliskoœci w kontaktach z ludźmi, lecz wszystkie próby jej uzyskania kończą się dla ciebie boleœnie?

 

Autor: Hajcak, Frank, Garwood, Patricia
Tytuł: DLACZEGO ZE SOBĄ SYPIAMY.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
· Dlaczego partnerzy tracą dla siebie atrakcyjnoœć erotyczną?
· Dlaczego entuzjazm seksualny zmniejsza się wraz z upływem lat?
· Dlaczego tak wiele dobrych małżeństw ulega jednak rozpadowi?
· Czy prawdziwe seksualne spełnienie jest możliwe?

Autor: Feld Bruce, Evatt Cris
Tytuł: DAWCY I BIORCY.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Dlaczego za każdym razem zakochujemy się w osobach tego samego typu?
W jaki sposób możemy pokierować swoim życiem uczuciowym?
Jak wykształcić w partnerze "brakujący fragment osobowoœci"?
Jak sprawić, aby "dawanie" i "branie" miało jednakowy udzial w naszym życiu uczuciowym? Każdy z nas urodził się DAWCĄ (osobą skoncentrowaną na œwiecie zewnętrznym) lub BIORCĄ (osobą skoncentrowaną na œwiecie wewnętrznym). Chociaż zwykliœmy postrzegać siebie jako mieszankę obydwu tych osobowoœci, to jednak u wielu z nas dominują cechy jednej z nich. I pomimo ogólnie przyjętego przekonania musimy pamiętać, że Dawca nie zawsze jest lepszy od Biorcy.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


       Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone