[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

       Aforyzmy
 
 
       Miłoœć   

"Miłoœć nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku."
Antoine de Saint-Exupéry

"Miłoœć jest męką, brak miłoœci œmiercią."
Marie von Ebner-Eschenbach

"Miłoœć jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą."
François Rene de Chateaubriand

"Prawdziwa miłoœć przenika tajemnice i samotnoœć kochanej osoby, pozwalając jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolnoœć."
Thomas Merton

"Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłoœci w szczęœciu."
Selma Lagerlöf

"Są ludzie, którzy nigdy by nie byli zakochani, gdyby nie słyszeli o miłoœci."
François de La Rochefoucauld

"Miłoœć platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity."
William Somerset Maugham

"W reumatyzm i prawdziwą miłoœć wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym."
Marie von Ebner-Eschenbach


"W chwili, gdy poczujesz w sercu miłoœć i doœwiadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla ciebie œwiat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory."
Jiddu Krishnamurti

"Miłoœć jest czymœ najmocniejszym na œwiecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego."
Mahatma Gandhi

"Piekło to ledwie niemożnoœć miłoœci"
Cyprian Kamil Norwid 

"Kiedy naprawdę zapragniesz miłoœci - będzie ona czekać na ciebie"
Oskar Wilde

"Miłoœć to dwie samotnoœci, które spotykają się i wzajem wspierają."
Rainer Maria Rithe

"W miłoœci pragniesz, by ci wierzono; w przyjaźni, by cię rozumiano."
Marcel Achard

"Jeœli miłoœć jest dzieckiem, przywiązanie jest dojrzałym człowiekiem."
Honoriusz Balzak

"Miłoœć jest pragnieniem, by komuœ coœ dawać - a nie otrzymywać."
Bertold Brecht

"Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce."
Dr Davis Viscott

"Człowiek bez miłoœci jest zgubiony w œwiecie obcych i wrogów."
Lew Tołstoj

"Nie żył ten, kto nie kochał i nie znal miłoœci."
J. Gawinski

"Miłoœć istnieje tylko dla tych, którzy o niej myœlą."
Marcel Achard

"Miłoœć jest znalezieniem siebie zewnątrz siebie."
J. Kremer

"Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętnoœć fizycznych kształtów, to nie jest miłoœć. Miłoœć jest pożądaniem czyjejœ duszy."
Stanisław Dygat

"Z miłoœcią jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w œwieżoœci."
Marcel Achard

"Miłoœć przekształca duszę na podobieństwo osoby ukochanej."
Samuel Taylor Coleridge

"Miłoœć zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać."
Erich Fromm

"Kto nie umie kochać, musi się uczyć pochlebstwa, inaczej nic nie zwojuje."
Johan Wolfgang Goethe

"Jeœli trzymasz miłoœć zbyt słabo, odleci; jeœli ją œciœniesz za mocno, umrze. Oto jedna z zagadek."
Tom T. Hall

"Miłoœć jest œlepa, a małżeństwo najlepszym okulistą."

"Pierwsza miłoœć - liczy się tylko do drugiej."
Czesław Banach

"W miłoœci wszystkie œrodki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu."
Tadeusz Breza

"Bardziej od pieniędzy, potrzebujesz miłoœci. Miłoœć to siła nabywcza szczęœcia."
Phil Bosmans

"Miłoœć nie jestże zawsze prawie ubóstwieniem i bałwochwalstwem z jednej strony, a chłodnem przyjmowaniem z drugiej?"
J.I.Kraszewski

"Miłoœć panieńska, szczęœcie w karty, łaska pańska i krasa róży - wszystko nietrwale rzeczy."
S. Rysinski

"W miłoœci mężczyzny i kobiety jest coœ bezcennego i można tylko współczuć temu, kto nigdy nie kochał"
Bertrand Russel

"Nie ma większej ironii życia jak ironia miłoœci"
K. Libelt

"Jedynie miłoœć rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym."
Clemens von Brentano

"Miłoœć to ma szczególnego w sobie, że razem poddaje się jarzmu i panuje; serca nią zajęte dźwiga, pęta i drugiemu nosić je każe"
K. Hoffmanowa

"Prawdziwa miłoœć bywa częstokroć lekarstwem na niewiarę."
A. Krechowiecki

"Miłoœć może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła."
Walter Scott

"Kiedy umiano cierpieć z miłoœci, ceniono wszystko, co miało związek z miłoœcią"
Z. Kaczkowski

"Miłoœć jest pradarem. Wszystko inne, co darmo otrzymaliœmy, dzięki niej staje się darem."
Św. Tomasz

"Miłoœć jest to rezultat pewnego uczucia, które w sercu naszem odbyło cały proces swego istnienia."
J. Zacharyasiewicz

"Miłoœć jest to kamień drogi, nieoceniony, ale bez żadnej barwy i bez żadnego przymiotu i nabiera on tego obojga dopiero od tego, który go sobie przywłaszczy i włoży w swe serce."
Z. Kaczkowski

"Miłoœć przemija. Tak, ale woda chrztu wysycha także. Czy mamy wobec tego lekceważyć œwiętoœć chrztu?"
Johan Wolfgang Goethe

"Miłoœć prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz."
Antoine de Saint-Exupéry

"Z miłoœcią dzieje się obecnie jak z duchami - odkąd przestano w nie wierzyć, nikomu już się nie pokazują."
Magdalena Samozwaniec

"Miłoœć to znaczy, że nigdy nie trzeba mówić 'przepraszam'."
Erich Segal

"Kto miał szczęœcie w miłoœci, uważa się niezmiennie za dobrego. Kto nie miał szczęœcia, myœli z reguły tak samo. [...]"
Natsume Söseki

"Miłoœć jest jak węgiel: kiedy się pali - parzy, kiedy zgaœnie - plami."
Bolesław Szczęsny-Herbaczewski

"Miłoœć powiększa i upiększa rzeczy, daje im oddech nieprzemijalnoœci."
Paul Bertololy

"Miłoœć daje, ale niczego nie żąda."
Lew Tołstoj

"Wybuch miłoœci jest jak wybuch materii palnych. Im dłużej wstrzymywany, tym silniejszy."
Eliza Orzeszkowa

"Większoœć ludzi potrzebuje więcej miłoœci, niż na nią zasługuje."
Marie von Ebner-Eschenbach

"Miłoœć jest taka, jaki jest œwiat. Świat jest taki, jaka jest miłoœć"

"Miłoœć jest jak ziewanie, najczęœciej kończy się spaniem."
Lodovico Ariosto

"Miłoœć jest egoizmem we dwoje."
Germaine de Stael-Holstein

"Miłoœć nie daje rozumu głupcom, ale najmędrszych otumania."
Honore Balzac

"Miłoœć jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego."
Michał Anioł

"Wszystko to, czego dotknie miłoœć, staje się nieœmiertelne."
Romain Roland

"Miłoœć jest to jakieœ nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego."
Luis Vaz de Camoes

"W miłoœci irytujące jest to, że jest ona zbrodnią wymagającą wspólnika."
Charles Baudelaire

"Miłoœć swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą."
J. Gassowski

"Flirt to akwarela miłoœci."
Paul Bougret

"Miłoœć uznaje godziny za miesiące i dni za lata, a każda chwila nieobecnoœci jest stuleciem."
John Dryden

"Miłoœć jest największą słodyczą i największą goryczą na Ziemi."
Eurypides

"Miłoœć jest czymœ boskim."
Ludwik Feuerbach

"Miłoœć stworzyła wiele cudów, nienawiœć ani jednego dobrego czynu."
Aleksander Świętochowski

"Miłoœć jest chorobą zaraźliwą: nikt nie wie, kiedy jego też chwyci."
Anatole France

"Za wszystko płaci się pieniędzmi. Za miłoœć - tylko miłoœcią."
przysłowie hiszpańskie

"Tylko miłoœć jest silą, co złagodzić może ból œwiata."
Maria Konopnicka

"Serca przepełnione miłoœcią nigdy daleko od siebie nie odejdą."
Ellen White

"Miłoœć jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeœli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeœli pozostaje w głowie - pada deszcz łez."
Henryk Sienkiewicz

"W miłoœci 'wiernoœć' jest tak długo, jak długo w uczuciu jest ów czuły przypływ i odpływ niepewnoœci, podejrzeń... Jak długo człowiek czuje, ze nie uwięził do końca w ramionach tego wroga, jakim jest kochanek. Istnieje, jak długo są dla siebie niebezpieczeństwem i niepewnoœcią. Wtedy nie ma zdrady, gdy wszystko jest zdrada.... "
Roman Bratny

"Tylko dla miłoœci nie ma przeszkód."
Mikołaj Gogol

"Uczucie, to jak kwiat powoju... w ciszy i w ciemni otwiera swój kielich, pijąc nocną rosę - z brzaskiem słońca zawiera się i skupia, jak gdyby się œwiatła lękało"
J. Wieniawski

"Miłoœć jest znamiętnioną przyjaźnią, uczuciem gwałtownym, burza użyźniającą, wichrem roznoszącym nasienie życia w najskrytsze zakątki."
A. Kuczyński

"Marna jest miłoœć, która myœli o własnym tylko szczęœciu; marna kobieta która zamiast siłą, natchnieniem i dobrym geniuszem ukochanego, staje się kulą u jego nogi."
A. Krzyżanowski

"Prawdziwa miłoœć nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje."
Antoine de Saint-Exupéry

"Nie chcę stawiać teorii co jest miłoœcią, a co nią nie jest, ale zdaje mi się, ze w każdej miłoœci musi być duma, królewska pewnoœć siebie tej istoty, którą się kocha."
S. Przybyszewski

"Miłoœć prawdziwa w czynie się objawia i prowadzi do czynu. Miłoœć bez czynu jest samolubstwem."
K. Libelt
"Prawdziwa miłoœć bywa w trwodze nie tylko czułą, ale i okrutną."
Aleksander Świętochowski

"Każda miłoœć jest uparta jak koń narowisty a kapryœna jak dziecko."
Z. Kaczkowski

"Miłoœć bez wzajemnoœci zawsze jest najsilniejsza."
Stefan Kisielewski

"Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłoœci, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłoœcią."
Vincent van Gogh

"To, czego dokonuje się z miłoœci, dzieje się zawsze poza dobrem i złem."

"Miłoœć wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimœ sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha... kocha i nie myœli o niczym innym."
Św. Bernard z Clairvaux

"Dozgonną miłoœć trzeba przeżyć kilkakrotnie. Chodzi o to, by można było porównywać."
Anita Ekberg

"Najdziwniejsze w miłoœci od pierwszego wejrzenia: że zdarza się ludziom, którzy widywali się codziennie od lat."
Jean Anouilh

"Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłoœci."
Dietrich Banhoeffer

"Miłoœć jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca."
Aleksander Świętochowski

"Miłoœć, którą chce się czuć, nie zastąpi nigdy tej, którą się czuje."
Claude Prosser Jolyot Crebillon

"Kropla miłoœci znaczy więcej niż ocean rozumu."
Blaise Pascal

"Aby miłoœć trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród."
Henri Bordeaux

"Prawdziwą miłoœć poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania."
Robert Paulet

"Bywa tak, że tym, którzy najbardziej zasługują na miłoœć - nie jest dane jej doœwiadczyć... "

"W miłoœci dwie wolnoœci łączą się w jedną słodką niewolę."
Iason Evangelu

"Miłoœć nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem."
Antoine de Saint-Exupéry

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


        Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone