[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

       Aforyzmy
 
 
       Mężczyzna"My rządzimy œwiatem, a nami kobiety." 
Winston Churchill 

"Biada mężczyźnie, który mogąc spać z kobietą, nie uczynił tego." 
Nikos Kazantzakis

"Mężczyzna zakochuje się tak, jakby spadał ze schodów: to po prostu wypadek." 
Oscar Wilde 

"Mężczyźnie nie może stać się nic złego, gdy wokół niego są kobiety." 
Herodot 

"Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta."
Karol Witold Aleksandrowicz 

"Nie mów mężczyźnie, że łysieje: on to już wie." 
H. Jackson Brown 

"Mężczyzna może dotąd kochać dwie kobiety, dokąd jedna z nich się nie zorientuje." 
Samuel Taylor Coleridge 

"Osobowoœć kobiety jest zawsze rozdwojona, 
podczas gdy u mężczyzny ma ona na względzie tylko samego siebie." 
de Stael 

"Mężczyzna, jak skowronek, œpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, œpiewa w cieniu."
Jean Paul 

"Siedemnastolatka to już kobieta, siedemnastolatek to jeszcze chłopiec." 
Theodore Hook 

"Jest wspaniale, kiedy mężczyzna wie, że kobieta jest kobietą." 
Gina Lolobrygida 

"Żadna kobieta nie oszczędza mężczyzny, którego kocha." 
Juwenal 

"Najtrudniejsze zadanie życia kobiety to dowieœć mężczyźnie, że ma poważne zamiary." 
Helena Rowland 

"Kobiety reprezentują tryumf materii nad myœlą, tak jak mężczyźni reprezentują tryumf myœli nad moralnoœcią." 
Oscar Wilde

"Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. 
Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim." 
Peter Hille 

"Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, zaœ kobieta tyle, na ile wygląda."
Mortimer Collins 

"Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie." 
Julian Tuwim 

"Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie, a umiera, aby jej było do twarzy w żałobie." 
Piotr Altenberg 

"Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich." 
Phillip Chesterfield 

Ten tylko jest mężczyzną, kto podoba się kobiecie. 
Jean de la Fontaine 

"Wszyscy mężczyźni są własnoœcią matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, okreœlająca czym właœciwie jest własnoœć kobiet zamężnych." 
Oscar Wilde 

"Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który œciga tylko wielką zwierzynę: władzę lub kobietę." 
Tadeusz Dołęga-Mostowicz 

"Mężczyźni budują domy, ale to kobiety je tworzą."
Przysłowie angielskie 

"Mężczyzna powinien być tylko troszkę ładniejszy od diabła, a panna tylko trochę brzydsza od anioła."

"U mężczyzny każdy grzech œmiertelny jest powszednim, u kobiety każdy powszedni jest œmiertelnym."

"Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłoœcią kobiety, 
kobiety pragną być ostatnią namiętnoœcią mężczyzny." 
Oskar Wilde 

"Z jakiej mąki są już zrobieni młodzieńcy na całym œwiecie, że choćby pokochali pięknoœć pochodzącą prosto z nieba, w pewnych momentach będą ją zdradzać że służącą karczmarza."
Wolter

"W miłoœci mężczyzny i kobiety jest coœ bezcennego i można tylko współczuć temu, kto nigdy nie kochał"
Bertrand Russel

"Miłoœć u mężczyzn jest tylko poczuciem błogoœci, zadowolenia i szczęœcia, które im przynosi. Przeciwnie się dzieje u kobiet. Ich miłoœć poczyna się jakimœ straszliwym niepokojem, niewysłowioną obawą i trwogą. I słusznie Albowiem dla nich miłoœć jest tylko bramą do nieskończonych cierpień i bólów, droga do ustawicznych poœwięceń zdrowia i życia, czasem się staje rzutem w objęcia œmierci - szczęœcia z niej mają li tyle, ile go może dąć poœwiecenie się dla szczęœcia drugiego, ile go daje œwiadomoœć, że uszczęœliwiły tego, którego ukochało ich serce."
Z. Kaczkowski

"Mężczyźni pragną zawsze być pierwszą miłoœcią kobiety. Kobiety zawsze pragną być ostatnim romansem mężczyzny."
Oskar Wilde

"I wolna miłoœć może z mężczyzny zrobić niewolnika."
Tadeusz Gicgier

"Mężczyźni zazdroœni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich."
Marcel Achard

"Bardzo niewielu mężczyzn posiada klucz do serca kobiety, pozostali obywają się wytrychem."

"I wolna miłoœć może z mężczyzny zrobić niewolnika."
Tadeusz Gicgier

"Mężczyźni pożerają młode dziewczęta jak owoce, a serca ich wypluwają jak pestki"
Magdalena Samozwaniec

"Mężczyzna rozpoczyna życie rozpustą, przechodzi przez miłoœć i kończy małżeństwem, kobieta odwrotnie."

"U mężczyzny każdy grzech œmiertelny jest powszednim, u kobiety każdy powszedni jest œmiertelnym."

"Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta."
Karol Witold Aleksandrowicz 

"Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie, a umiera, aby jej było do twarzy w żałobie."
Piotr Altenberg 

"Mężczyźni wolą blondynki, gdyż uważają, że brunetki są inteligentniejsze i przez to bardziej niebezpieczne."
Zofia Arnould 

"W rozmowie z przełożonymi mężczyźni uczą się wciągać w ramiona głowę, w rozmowie z kobietami - wciągać brzuch."
Francis Bacon 

"Mężczyzna żonaty traci głos - żona mu go odbiera."
Wojciech Bogusławski 

"Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęœciej œrodkiem."
Tadeusz Breza 

"Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich."
Phillip Chesterfield 

"Mężczyzna może dotąd kochać dwie kobiety, dokąd jedna z nich się nie zorientuje."
Samuel Taylor Coleridge 

"Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który œciga tylko wielką zwierzynę: władzę lub kobietę."
Tadeusz Dołęga - Mostowicz 

"Mężczyzna, który niewieœciego wdzięku nie ceni, jest nadzwyczaj rzadko spotykaną moralną poczwarą."
Marie von Ebner - Eschenbach 

"Mężczyzna bez kobiety jest jak tama bez wody."
Cyprian Godebski 

"Mężczyźnie nie może stać się nic złego, gdy wokół niego są kobiety."
Herodot 

"Ten tylko jest mężczyzną, kto podoba się kobiecie."
Jean de la Fontaine 

"Mężczyzna, rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy, co ona mówi, ale patrzy czym."
Magdalena Samozwaniec 

"Mężczyzna lubi inteligencję w kobiecie, którą kocha, ale niższą od jego własnej. Równa bowiem lub większa nie pozwoliłaby mu wykonywać oszustwa, którym zwykle zaprawiona jest prawie każda miłoœć."
Aleksander Świętochowski 

"Co mężczyzna dzielnoœcią swoją majętnoœci przywabi, to białogłowa gospodarstwem w dobrej mierze zachowa."

"Mężczyzna powinien być tylko troszkę ładniejszy od diabła, a panna tylko trochę brzydsza od anioła."

"Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca."

"Nie wierz mężczyźnie jako psu."

"Szafranu nie przetrze, mężczyzny nie przeprze."

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


        Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone