[www.uczucia.net] - Twój serwis miłosny

Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta Startuj Ulubione
 

       Menu
  Strona główna
  Aforyzmy
  Archiwum
  Artykuły
  Bannery

  Biorytm
  Ciekawostki
  Humor
  Konkurs
  Magia imion
  Nasz poradnik
  Opowiadania
  Podryw 100%
  Poezja
  Testy
  Wolny czas
  Współpraca
  Zodiak
 
       Zobacz

 
       Zapisz się


Nowości na twój email

 
      Powiadom


Powiadom znajomego

 
        Zobacz
 
      Stats

 
 

 

        Słynni kochankowieADAM i EWA

Adam- według Biblii praojciec ludzkoœci, stworzony przez Boga i umieszczony wraz z żoną w raju, a którego zostali oboje wypędzeni za spożycie zakazanego owocu z "drzewa wiadomoœci dobrego i złego".
Ewa- według Biblii pramatka ludzkoœci, stworzona przez Boga z żebra Adama, wraz z nim wypędzona z raju

SAMSON i DALILA

Samson- wódz Izraelitów, odznaczający się ogromną siłą zawartą w długich włosach. Ostrzyżony przez Dalilę został pojmany i oœlepiony przez Filistynów.
Dalila- Filistynka, ukochana Samsona. Odkrywszy, że jego siła tkwi we włosach, obcięła mu je podstępnie i Samson wpadł w ręce Filistynów.

ABRAHAM i SARA

Abraham-patriarcha, według Biblii legendarny przodek Izraelitów, żył 175 lat. Kiedy miał lat 99 urodził mu się syn Izaak
Sara- według Biblii przyrodnia siostra i żona Abrahama. Żyła 127 lat. Mając 90 lat urodziła mężowi syna Izaaka.

PYGMALION i GALATEA

Pygmalion- według mitologii greckiej król Cypru, rzeźbiarz. Zakochał się w wykonanym przez siebie posągu kobiety, ożywionym na jego proœbę przez boginię Afrodytę.
Galatea- rzeźba króla Cypru, powołana do życia przez Afrodytę i nazwana Galatea.

EROS i PSYCHE

Eros- według greckiej mitologii bóstwo miłoœci i miłostek
Psyche- piękna królewna, z powodu urody przeœladowana przez Afrodytę. Z jej polecenia Eros miał wzbudzić w Psyche miłoœć do najbardziej odrażającego mężczyzny, lecz sam się w niej zakochał.

ORFEUSZ i EURYDYKA

Orfeusz- legendarny œpiewak, muzyk i poeta tracki. Swą sztuką czarował ludzi, zwierzęta, drzewa i skały.
Eurydyka- żona Orfeusza, po ukąszeniu przez węża zmarła. Orfeusz swym œpiewem wybłagał jej powrót u bogów podziemia, lecz wbrew ich zakazom obejrzał się i żonę utracił.

PARYS i HELENA

Parys- syn króla Troi Priama i Hekuby. W sporze o tytuł najpiękniejszej bogini przyznał pierwszeństwo Afrodycie, przed Herą i Ateną (tzw. Sąd Parysa). W zamian za to bogini obiecała mu za żonę piękną Helenę.
Helena- wykluta z jaja, córka Zeusa i Ledy, najpiękniejsza kobieta Grecji. Mimo, że była żoną Menelausa została uprowadzona przez Parysa, co stało się przyczyną wojny trojańskiej

TEZEUSZ i ARIADNA 

Tezeusz- heros ateński, twórca zjednoczonego państwa. Brał udział w wyprawie Argonautów, a dzięki pomocy Ariadny pokonał potwora Minotaura
Ariadna- córka Minosa, króla Krety. Za obietnicę małżeństwa pomogła Tezeuszowi po zabiciu Minotaura opuœcić labirynt, dając mu kłębek nici.

EDYP i JOKASTA

Edyp- mitologiczny syn króla Teb Lajosa i Jokasty. Zabił nie znanego sobie ojca, ożenił się z własną matką i został władcą Teb. Po odkryciu swego pochodzenia oœlepił się i opuœcił Teby z towarzyszącą mu córką Antygoną.
Jokasta- żona króla Lajosa, matka , a później żona Edypa. Kiedy się dowiedziała, że poœlubiła swego syna Edypa, popełniła samobójstwo.

ANTONIUSZ i KLEOPATRA

Antoniusz- wódz rzymski, związawszy się z Kleopatrą doprowadził do wojny domowej. pokonany przez Oktawiana, na fałszywą wieœć o œmierci Kleopatry popełnił samobójstwo.
Kleopatra- ostatnia królowa Egiptu z dynastii Ptolomeuszów. Sławna z urody, inteligencji i wykształcenia. Poœlubiła Antoniusza, a po jego klęsce i œmierci popełniła samobójstwo, według tradycji ukąszona przez węża.

KLAUDIUSZ i MESSALINA

Klaudiusz- cesarz rzymski, wyniesiony na tron przez przypadek, ale okazał się doskonałym administratorem. Zarzucano mu uleganie wpływom wyzwoleńców i żon. Zmarł otruty przez swą ostatnią żonę Agrypinę Młodszą.
Valeria Messalina- trzecia żona Klaudiusza, słynna z rozwiązłego męża. Planowała spisek przeciwko Klaudiuszowi. Po ujawnieniu spisku skazana na œmierć.

RYTGIER i WANDA

Rytgier- książę niemiecki zamierzający poœlubić polską księżniczkę Wandę, aby dzięki małżeństwu panować nad jej krajem.
Wanda- legendarna księżniczka krakowska, córka Kraka. Odrzucając zabiegi niemieckiego księcia Rytgiera o jej rękę rzuciła się do Wisły.

PETRARKA i LAURA

Petrarka- poeta włoski i humanista. Autor sonetów do Laury, które uważane są za wzór liryki miłosnej.
Laura- ukochana Petrarki. Bohaterka i adresatka jego sonetów i pieœni.

DANTE i BEATRICE

Dante- największy poeta włoski. Będąc działaczem politycznym we Florencji, większą częœć życia spędził na wygnaniu.
Beatrice- żona Folca Bardi, umiłowana Dantego, przewodniczka w  jego "wędrówce przez raj". Jest uznana ze symbol miłoœci duchowej.

KAZIMIERZ i ESTERKA

Kazimierz III Wielki- syn Władysława Łokietka, król Polski. Założył Uniwersytet
w Krakowie. Przywrócił i wzmocnił całoœć Królestwa Polskiego.
Esterka- piękna dziewczyna z rodziny żydowskiej, ukochana króla Kazimierza Wielkiego.

ROMEO i JULIA

Romeo- bohater dramatu Szekspira, o tragicznej młodzieńczej miłoœci.
Julia- ukochana Romea.

HAMLET i OFELIA

Hamlet- legendarny książę duński znany z trzynastowiecznej sagi islandzkiej. Bohater tragedii W. Szekspira.
Ofelia- obiekt miłoœci księcia Hamleta.

HENRYK VIII i ANNA BOLEYN

Henryk VIII- król Anglii. Zerwał z koœciołem rzymskim i ogłosił się głową koœcioła anglikańskiego. Żonaty kilkakrotnie.
Anna Boleyn- królowa Anglii, druga żona Henryka, matka Elżbiety I. Oskarżona o wiarołomstwo ,została œcięta.

ZYGMUNT i BARBARA

Zygmunt II August- syn Zygmunta I Starego i Bony, król Polski. Doprowadził do œcisłej unii z Litwą. Jego panowanie było okresem rozwoju kultury renesansowej w Polsce.
Barbara Radziwiłówna- królowa Polski, żona Zygmunta II Augusta. Koronowana wbrew opozycji szlachty.

DON KICHOT i DULCYNEA

Don Kichot- bohater powieœci znakomitego pisarza hiszpańskiego Miguela Cervantesa Saavedra. Błędny rycerz, który samotnie podejmuje szlachetną walkę nie licząc się z realną rzeczywistoœcią.
Dulcynea- ukochana bohatera powieœci "Don Kichot".

KMICIC i OLEŃKA

Andrzej Kmicic- chorąży orszański, bohater powieœci H.Sienkiewicza "Potop".
Aleksandra Billewiczówna- córka ziemianina na Żmudzi. Ukochana Andrzeja Kmicica z powieœci "Potop".

PAN WOŁODYJOWSKI i BASIA

Michał Wołodyjowski- bohater trylogii Henryka Sienkiewicza. Pułkownik dragonów, niepokonany szermierz..
Barbara z Jeziorkowskich Wołodyjowska- słynna z dzielnoœci i fantazji.

LUDWIK XIV i MADAME de MONTESPAN

Ludwik XVI-  król Francji. Rządy swe doprowadził do absurdu. Za jego panowania Francja stała pierwszą europejską potęgą.
Francoise Athenais de Rochechouart markiza de Montespan- dama dworu królowej Marii Teresy, faworyta króla Ludwika XVI, matka kilkorga jego dzieci. Po ustąpieniu miejsca madame de Maintenon wstąpiła do klasztoru.

SOBIESKI i MARYSIEŃKA

Jan III Sobieski- hetman wielki koronny, a potem król Polski. Znakomity wódz, zwycięzca Turków pod Wiedniem.
Maria Kazimiera- żona króla Jana III. Zwolenniczka stronnictwa francuskiego, wywierała wielki wpływ na politykę.

AUGUST II i HRABINA COSEL

August II Mocny- elektor saski z dynastii Wettinów i król Polski, po zwyciężeniu przy pomocy Rosji  St.Leszczyńskiego.
Anna Konstanze hrabina Cosel- faworyta króla Augusta II, aresztowana, była więziona do końca życia.

LUDWIK XV i MADAME de POMPADOUR

Ludwik XV- król Francji, ożeniony z Marią, córką króla St.Leszczyńskiego.W czasie jego panowania, wskutek złej gospodarki, skarb państwa został doprowadzony do bankructwa.
Jeanne Antoinette markiza de Pampadour- faworyta króla Ludwika XV, wywierała wielki wpływ na króla i jego politykę.


STANISŁAW AUGUST i KATARZYNA 

Stanisław August Poniatowski- król Polski, jeden z twórców Konstytucji 3 maja, mecenas literatury, nauki i sztuki. W czasie kiedy był polskim posłem w Petersburgu, żona następcy tronu rosyjskiego, późniejsza caryca Katarzyna II, była jego kochanką.
Katarzyna II-  księżniczka Anhalt-Zerbst, caryca rosyjska, umocniła absolutystyczny i centralistyczny system rządzenia w Rosji.

NELSON i LADY HAMILTON  

Horatio Nelson- admirał angielski, pokonał flotę cesarza Napoleona pod Abu Kirem. Śmiertelnie ranny w bitwie pod Trafalgarem.
Emma lady Hamilton- słynna z urody żona ambasadora angielskiego w Neapolu, była kochanką admirała Nelsona.

GOYA i KSIĘŻNA ALBA 

Francisco Goya- znakomity malarz i grafik hiszpański. Autor wieli portretów, obrazów historycznych i obyczajowych oraz graficznego cyklu satyrycznego.
Cayetana księżna Alba- żona księcia Alba, wieloletnia przyjaciółka Francisco Goyi.

NAPOLEON i PANI WALEWSKA

Napoleon I Bonaparte- cesarz Francuzów, król Włoch. Jeden z największych wodzów œwiata. Zamiast wskrzeszenia polski utworzył Księstwo Warszawskie.
Hrabina Walewska- żona szambelana hrabiego A.Walewskiego. Z jej związku z cesarzem  Napoleonem I pochodził Aleksander Colonna Walewski, minister spraw zagranicznych w rządzie Napoleona III.

GOETHE i ULRYKA

Johann Wolfgang von Goethe- największy niemiecki poeta i myœliciel, który wywarł ogromny wpływ na rozwój literatury.
Ulryka von Levetzov- ukochana Goethego, młodsza od niego o 50 lat.

TADEUSZ i ZOSIA

Tadeusz Soplica-  syn Jacka Soplicy, bohater poematu A.Mickiewicza "Pan Tadeusz".
Zofia- córka Horeszkówny i Wojewody, ukochana pana Tadeusza.

MICKIEWICZ i MARYLA

Adam Mickiewicz- największy polski poeta, dramatopisarz, działacz polityczny. Autor "Pana Tadeusza" , "Dziadów" i in.
Maryla Z Wereszczaków Puttkamerowa- obiekt młodzieńczej miłoœci Adama Mickiewicza. W roku 1821 poœlubiła zamożnego ziemianina hrabiego Wawrzyńca Puttkamera.

HRABIA i TELIMENA

Hrabia- postać występująca w poemacie Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Potomek po kądzieli Horeszków.
Telimena- siostra sędziego i opiekunka Zosi z poematu "Pan Tadeusz".

SŁOWACKI i LUDWIKA 

Juliusz Słowacki- wielki poeta i dramaturg romantyczny, jeden z trzech wieszczów.
Ludwika ze Śniadeckich Czajkowska- żona Sadyk-Paszy. Obiekt młodzieńczej miłoœci Juliusza Słowackiego.

KRASIŃSKI i DELFINA 

Zygmunt hrabia Krasiński- poeta dramaturg, powieœciopisarz. Czołowy przedstawiciel romantyzmu. Jeden z trzech wieszczów.
Delfina z hrabiów Komorowskich Potocka- słynna z urody i talentów, gwiazda salonów europejskich. Przyjaźniła się z F.Chopinem i jeszcze bardziej z Z.Krasińskim.

CHOPIN i GEORGE SAND

Fryderyk Chopin- najznakomitszy polski kompozytor, słynny pianista. Urodzony w Żelazowej Woli, zmarł w Paryżu. W jego muzyce odbijają się tradycje muzyki ludowej i zdobycze muzyki romantycznej.
George Sand- pisarka francuska okresu romantyzmu. Z Fryderykiem Chopinem łączył ją długotrwały romans.

    BALAZC i PANI HAŃSKA

Honore de Balzac- pisarz francuski, autor cyklu "Komedia ludzka", jeden z największych prozaików w literaturze œwiatowej.
Ewelina z hrabiów Rzewulskich Hańska- w roku 1850 została żoną Balzaca. Jego listy są cennym źródłem informacji o życiu i twórczoœci pisarza.

    WOKULSKI  i IZABELA

Stanisław Wokulski- były uczestnik powstania 1863 roku, bogaty kupiec i czlowiek interesu. Postać Bolesława Prusa "Lalka".
Izabela Łęcka- córka byłego ziemianina, odrzuciła starania Wokulskiego o jej rękę. Bohaterka powieœci "Lalka".

JONTEK i HALKA

Jontek- góral z opery Stanisława Moniuszki "Halka".
Halka- bohaterka występująca w operze "Halka". W celach samobójczych rzuciła się w przepaœć.

WAGNER I COSIMA

Richard Wagner- kompozytor niemiecki, reformator opery. Twórca dramatu muzycznego, w którym tekst, muzyka i scenografia stanowią jednolitą całoœć.
Cosima von Bulow- córka Franciszka Liszta, uwiedziona przez Wagnera, który poœlubił ją w 1870 roku.

LEOPOLD i CLEO

Leopold II- król Belgów. Syn Leopolda I. Opanował Kongo jako osobistą posiadłoœć, 
a w roku 1908 przekazał ten kraj Belgii jako kolonię.
Cleo de Merode- słynna tancerka, miłoœnica króla Leopolda II.

PINKERTON i BUTTERFLY

F.B.Pinkerton- oficer marynarki angielskiej. Obiecał małżeństwo Japonce, ale ożenił się z Angielką. Postać opery Giacomo Pucciniego "Madame Buterfly".
Cho Cho San- zwana Madame Buterfly, uwiedziona przez oficera marynarki angielskiej Pinkertona, urodziła mu córeczkę. Kiedy dowiedziała się ,że się z nią nie ożeni, popełniła samobójstwo.

 

Wkrótce następne!!!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Polecamy


 
       Forum

Wkrótce

 
       Reklama


 
       Zobacz


 

 

 
        Zobacz

 

 


 


       Reklama
 
 

 

Biorytm  Aforyzmy  Artykuły  Testy  Opowiadania  Humor  Zodiak  Poezja 
 
Magia imion  Ciekawostki  Archiwum  Sondy   Konkurs  
Wolny czas  Redakcja  Współpraca  Bannery 

Created by uczucia.net

Wszelkie prawa zastrzeżone